วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวทรรศนีย์  อุปชีวะ
ชื่อเล่นต๋อม
อายุ 21
รหัสนักศึกษา544188113
วันเกิด19  สิงหาคม  2534
หมู่เรียน คบ. 2 การประถมศึกษา หมู่ 3
ที่อยู่ 41 หมู่ 15 ตำบลจุมจัง  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110